Grąžinimo sąlygos

Prekes priimame atgal per 14 dienų arba keičiame į kitą Jums reikalingą prekę. Tai atlikti galite bet kuriame mūsų filiale arba siunčiant.

Prekes galite gražinti į UAB "APM Group" sandėlį, Kirtimų g. 47B, 02244 Vilnius. Prieš grąžindami prekes, informuokite telefonu +37062044333 arba elektroniniu paštu info@apmdalys.lt

SVARBU: Garantija prekėms taikoma tik tuo atveju, kuomet jos keičiamos kvalifikuotame autoservise ir yra užtikrinamas tinkamas darbų atlikimas. Pretenzijos atveju bus reikalaujama pateikti darbų atlikimo sąskaitą, kvitą ar kitą darbų atlikimą įrodantį dokumentą.

Vartotojų įsigytų prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos respublikos civiliniu kodeksu.

 1. Pirkėjas turi teisę be priežasties grąžinti internetu pirktą prekę per 14 kalendorinių dienų nuo prekės gavimo - ši taisyklė negalioja elektros prekėms, akumuliatoriams, įvairiems skysčiams - jų gražinti negalima (išskyrus broko atvejus). Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti pirkėjas. 
 2. Gavęs gražintą prekę pardavėjas per 14 dienų grąžina pirkėjui sumokėtus pinigus į jo sąskaitą pavedimu arba pinigai gali būti grąžinami iš karto, jeigu atsiimant užsakymą buvo atsiskaityta grynais pinigais (grąžinant prekę į UAB "APM Group" sandėlį).
 3. Prekės grąžinamos originalioje prekės pakuotėje kartu su prekės dokumentais (įskaitant garantinį taloną, jei jis buvo pateiktas su preke). Grąžinant būtina pridėti PVM sąskaitą faktūrą arba su prekių siunta gautą prekių perdavimo aktą, užpildytą ir pasirašytą pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymo pranešimo formą. Dėl formos kreiptis elektroniniu paštu info@apmdalys.lt
 4. Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas.
 5. Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos ir (arba) buvo sugadintos ir (arba) prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).
 6. Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, pirkėjas kreipiasi bendraisiais apmdalys.lt kontaktais.
 7. Dėl prekės tinkamumo visada galima kreiptis į UAB "APM Group" elektroninėje parduotuvėje nurodytu telefonu +37062044333 bei el. paštu info@apmdalys.lt

Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

 1. Kiekvienos elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos prekės aprašyme.
 2. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
 3. Pardavėjas suteikia prekės kokybės garantiją priklausomai nuo konkrečiai prekei taikomo garantijos termino. Dėl tikslaus garantinio termino kreiptis elektroniniu paštu info@apmdalys.lt ar telefonu +37062044333.
 4. Garantija prekėms galioja tik tuo atveju, jei ji yra montuojama kvalifikuotame servise ir pateikiami tai įrodantys dokumentai.
 5. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims prekių kokybės garantijos nesuteikia, galioja teisės aktuose nustatyta tokių prekių kokybės garantija.
 6. Prekių garantinės priežiūros paslaugomis rūpinasi Pardavėjas, arba Pirkėjas yra nukreipiamas į prekių garantinio aptarnavimo centrus.
 7. Tais atvejais, kai teisės aktai konkrečių prekių atžvilgiu nustato prekių tinkamumo naudoti terminą, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad Pirkėjui būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

Baigamosios nuostatos

 1. Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Prašymą/skundą dėl mūsų elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai[(Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse - /index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/